لیست اخبار

تاریخعنوان
1402/09/26اطلاعیه مهم- تمدید زمان برگزاری و مهلت ارسال مقالات
1401/03/12چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus – isi
1400/01/17طی نامه موافقت رسمی دانشگاه صنعتی قوچان حامی علمی- معنوی کنفرانس شد
1399/12/25اطلاع رسانی کنفرانس در سایت مرکز NBIC معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
1399/12/22نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1399/12/21نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1399/12/10حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1399/12/05اولین فراخوان ارسال مقاله